Regional Directorate of Technical Education,Amravati
Regional Directorate of Technical Education,Amravati
माहितीचा अधिकार अधिनियम - २००५

तंत्र शिक्षण विभागीय कार्यालय

शासकीय तंत्रनिकेतन परीसर, नवीन कॉटन मार्केट रोड, सहकारनगर,

अमरावती-444603.

१. अपिलीय अधिकारी :- डॉ. आर.पी.मोगरे , सहसंचालक

२. माहिती अधिकारी :- श्री. एस. एच. सपकाळे,प्रशासकीय अधिकारी

३. सहा.माहिती अधिकारी :- श्री. आर. एम. महात्मे , कार्यालय अधीक्षक