Regional Directorate of Technical Education,Amravati
.
Date Notifications
13/06/2024 समुपदेशनाद्वारे बदलीबाबतचे धोरण - २०२४.
12/06/2024 About celebrating Yoga Day.
10/06/2024 MSFDA व्दारा दिनांक 1 ते 6 जुलै व दि. 22 ते 26 जुलै, 2024 या कालावधीत आयोजित अध्यापक विकास कार्यक्रमांबाबत.
10/06/2024 MSFDA व्दारा दिनांक 02 ते 06 जुलै 2024 या कालावधीत आयोजित अध्यापक विकास कार्यक्रमांबाबत.
10/06/2024 शैक्षणिक वर्ष 2024-25 करीता थेट द्वितीय वर्ष पदविका अभियांत्रिकी व तंत्रज्ञान अभ्यासक्रम प्रवेशासाठीचे वेळापत्रक.
10/06/2024 ADMISSION NOTICE FOR DIRECT SECOND YEAR OF DIPLOMA COURSES IN ENGINEERING AND TECHNOLOGY FOR ACADEMIC YEAR 2024-25.
28/05/2024 शैक्षणिक वर्ष 2024-25 करीता प्रथम वर्ष पोस्ट एसएससी (दहावी नंतरचे) पदविका अभियांत्रिकी व तंत्रज्ञान / वास्तुकला अभ्यासक्रम प्रवेशासाठीचे वेळापत्रक
28/05/2024 ADMISSION NOTICE FOR FIRST YEAR OF POST SSC DIPLOMA COURSES IN ENGINEERING AND TECHNOLOGY/ARCHITECTURE FOR A.Y. 2024-25
28/05/2024 शैक्षणिक वर्ष 2024-25 मधील इ. दहावीनंतरचे प्रथम व द्वितीय वर्ष पदविका अभ्यासक्रमाच्या प्रवेश प्रक्रियेसाठी संस्थांची सुविधा केंद्र बाबत.
28/05/2024 शैक्षणिक वर्ष 2024-25 मधील इ. दहावीनंतरचे प्रथम व द्वितीय वर्ष पदविका अभ्यासक्रमाच्या प्रवेश प्रक्रियेसाठी संस्थांची सुविधा केंद्र बाबत.
27/05/2024 शैक्षणिक वर्ष 2024-25 मधील पदविका अभ्यासक्रमांच्या केंद्रीभूत (CAP) प्रवेशासाठी संस्थांची माहिती पडताळणी करुन अद्ययावत करणेबाबत
24/05/2024 Regareding 2016-17 to 2023-24 Admission.
21/05/2024 महाराष्ट्र राजपत्रित नागरी सेवा संयुक्त पूर्व परीक्षा-2024.
16/05/2024 Regarding the organization of JEE-2024 entrance exam.
15/05/2024 महिला धोरण २०२४ मुद्दा क्रमांक ६.१३ ची अंमलबजावणी करण्याबाबत.
15/05/2024 शासकीय दस्तऐवजावर आईचे नाव बंधनकारक करण्याबाबत.
13/05/2024 MSFDA व्दारा दिनांक 21 ते 22 मे, 2024 या कालावधीत आयोजित Khoj : From Curiosity to Innovation या अध्यापक विकास कार्यक्रमाबाबत.
07/05/2024 राष्ट्रीय सेवा योजनातंर्गत माहे मे 2024 मधील नियोजित कार्यक्रम (Activities) ची माहिती My Bharat या पोर्टलवर अपलोड करण्याबाबत.
07/05/2024 Regarding Facilitation Center 2024-25.
30/04/2024 शैक्षणिक वर्ष 2024-25 मधील तांत्रिक व्यावसायिक अभ्यासक्रमांच्या प्रवेशासाठी लागणारी आवश्यक प्रमाणपत्रे.
29/04/2024 Regarding Extention of Approval (EOA) for A.Y. 2024-25.
29/04/2024 महाविद्यालयीन युवक-युवतींना रोजगारक्षम बनविण्यासाठी “आचार्य चाणक्य कौशल्य विकास केंद्र”स्थापन करणेबाबत.
18/04/2024 लोकसभा सार्वत्रिक निवडणूक २०२४ करिता "मतदान जनजागृती तिरंगा महारॅली".
03/04/2024 लोकसभा सार्वत्रिक निवडणूक २०२४ करिता मतदान जनजागृती कार्यक्रमाच्या अनुषंगाने सूचना.
03/04/2024 अमरावती लोकसभा सार्वत्रिक निवडणूक २०२४ करिता SVEEP मतदार जनजागृती करण्याबाबत.
20/03/2024 जागतिक जल जागृती सप्ताह बाबत.
15/03/2024 MSFDA व्दारा दिनांक 01 ते 05 एप्रिल, 2024 या कालावधीत आयोजित FDP on Industry led Innovation & Cutting edge technology या प्रशिक्षणाबाबत.
07/03/2024 दुष्काळ घोषित केलेल्या तालुक्यातील विध्यार्थ्यांचे परीक्षा शुल्क माफ करणेबाब.
05/03/2024 Regarding immediate processing of pending applications on MAHADBT portal for academic years 2018-19, 2019-20, 2020-21, 2021-22 and 2023-24 at institution level.
28/02/2024 शै व 24-25 मध्ये औषधनिर्माणशास्त्र अभ्यासक्रमाच्या नवीन संस्था प्रवेश क्षमता वाढ तसेच नवीन अभ्यासक्रमास मान्यता न देणेबाबत संस्थांना अवगत करणेबाबत.
23/02/2024 Regarding applications pending at institution level on DBT portal.
13/02/2024 Implementation of MoU signed between the MoE and ECI for greater electoral participation – reg.
13/02/2024 AISHE LETTER FOR A. Y. 2022-23.
13/02/2024 डिपेक्स - २०२४ मध्ये सहभाग घेणेबाबत.
13/02/2024 MSFDA व्दारा दिनांक 26 फेब्रुवारी ते 01 मार्च, 2024 या कालावधीत आयोजित “Demystifying cutting edge technologies” या 5 दिवसीय प्रशिक्षणाबाबत.
12/02/2024 REGARDING ABC PORTAL
05/02/2024 EBC अर्जांची प्रभावी अंमलबजावणी करणेबाबत.
31/01/2024 MSFDA व्दारा आयोजित करण्यांत येणाऱ्या “शोध” या कृती केंद्रित संशोधन (Action Research* प्रकल्प कार्यक्रमाबाबत..
31/01/2024 MSFDA व्दारा दिनांक 13 ते 17 फेब्रुवारी, 2024 या कालावधीत आयोजित “Indian Knowledge System (IKS)” या 5 दिवसीय प्रशिक्षणाबाबत..
30/01/2024 Regarding Google meet (MAHADBT) on 01/02/2024 at 12:00 PM.
19/01/2024 Regarding uploading certificate of parents not having more than two beneficiaries in the family on DBT portal for students applying for Minority Student Scholarship Scheme.
18/01/2024 शैक्षणिक वर्ष २०२४-२५ करीता BBA-BMS-BCA अभ्यासक्रमांच्या विद्यमान तसेच व प्रस्तावित नवीन संस्थेच्या मान्यता प्रक्रियेबाबत.
18/01/2024 Regarding Academic Year 2024-25
15/01/2024 DBT पोर्टलवर संस्था स्तरावर प्रलंबित अर्ज व शैक्षणिक वर्ष २०२३-२४ साठीचे पात्र विद्यार्थ्यांकडून अर्ज तात्काळ भरून घेण्याबाबत (Google Meet)
15/01/2024 DBT पोर्टलवर संस्था स्तरावर प्रलंबित अर्ज तात्काळ कार्यवाही करण्याबाबत व शैक्षणिक वर्ष २०२३-२४ साठीचे पात्र विद्यार्थ्यांकडून अर्ज तात्काळ भरून घेण्याबाबत.
13/01/2024 MSFDA व्दारा दिनांक 5 ते 9 फेब्रुवारी, 2024 या कालावधीत आयोजित “संरचना” या 5 दिवसीय प्रशिक्षणाबाबत.
13/01/2024 LINK for Result: Exam result of all candidates in recruitment for class 3 posts परीक्षेचा निकालाची लिंक :- वर्ग 3 पदांसाठी भरतीमधील सर्व उमीदवारांचा परीक्षेचा निकाल.
11/01/2024 Recruitment: Document Verification Notice
09/01/2024 Recruitment Results of Vacancies in "Group-C" in Various Offices under Directorate of Technical Education.
02/01/2024 कोविड - १९ च्या पर्स्व्भूमीवर विविध शुल्कामध्ये विद्यार्थ्यांना सवलत देण्याबाबत
29/12/2023 One Week Short Term Traning Program On "Power System Optimization"
29/12/2023 MSFDA व्दारा दिनांक 02 ते 06 जानेवारी, 2024 या कालावधीत आयोजित “Inclusion & Diversity in Higher Education” या विषयावरील प्रशिक्षणाबाबत.
29/12/2023 Regarding NSP Portal Activities of Bio-Authentication 2023-24.
26/12/2023 छत्रपती श्री. शिवाजी महाराजांचा ३५० च्या शिवराज्याभिषेक सोहळ्यानिमित्त ऋणानुबंध फाऊंडेशनद्वारा आयोजित शिवोत्सव महाप्रतियोगीतेमध्ये सहभागी होणेबाबत.
26/12/2023 छत्रपती श्री शिवाजी महाराज महाप्रतियोगिता २०२३-२४ बाबत .
22/12/2023 Notification to Institute for Bio_Auth on NSP Portal - 2023-24.
21/12/2023 “Experiential Learning for Students using a case study approach” Program.
21/12/2023 MSFDA व्दारा आयोजित प्रशिक्षणाबाबत.
13/12/2023 शैक्षणिक वर्ष 2023-24 पासून कायम विनाअनुदानित तत्वावर पदविका अभ्यासक्रमांच्या नवीन संस्था सुरु करणे, विद्यमान विनाअनुदानित व अशासकीय अनुदानित संस्थांमध्ये विनाअनुदानित तत्वावर नवीन अभ्यासक्रम सुरु, प्रवेश क्षमतेत वाढ इ. करण्यास शासनाने दिलेल्या मान्यतेच्या अनुषंगाने शासन निर्णयातील अटी व शर्तींची पुर्तता करुन संचालनालयाची मान्यता घेणेबाबत.
08/12/2023 Recruitment Skill Test (उमेदवारांसाठी महत्वाच्या सूचना.)
08/12/2023 Please Fill Category Wise Enrolment Data for 2022-23 and 2023-24 regarding Maratha- Amravati Region.
07/12/2023 पदोन्नती २०२३.
06/12/2023 जागतिक कौशल्य स्पर्धा-२०२४ करिता राज्य व जिल्हास्तरीय स्पर्धेत सहभागी होण्याबाबत.
06/12/2023 शैक्षणिक वर्ष २०२३-२४ मध्ये अभियांत्रिकी / औषधनिर्माणशास्त्र पदविका अभ्यासक्रमात प्रवेशित विद्यार्थ्यांच्या गुणवत्ता याद्यांबाबत.
06/12/2023 शैक्षणिक वर्ष २०२३-२४ मधील संचालनालयांतर्गत असलेल्या व्यावसायिक पदवी व पदव्युत्तर पदवी अभ्यासक्रमात प्रवेशित विद्यार्थ्यांच्या प्रवेश प्रक्रियेची माहिती सादर करणे, प्रवेशित विद्यार्थ्यांची प्रवेश पडताळणी व प्रवेश मान्यतेची प्रक्रिये बाबत.
05/12/2023 Regarding obtaining NAAC/NBA.
04/12/2023 शालांत प्रमाणपत्र परीक्षा व तत्सम अहर्ता धारक वर्ग-४ चे कर्मचाऱ्यांची दि. ०१/०१/२०२३ रोजीची अंतिम जेष्ठता सूची.
01/12/2023 Recruitment: Link for the Skill Test Call Letters.
01/12/2023 NEP Orientation and Sensitization Programme.
01/12/2023 Mentor- Mentee for Paris Sparsh Yojana.
01/12/2023 MAHADBT-2023-24 पोर्टलवर तंत्रशिक्षण संचालनालयांतर्गत राबविण्यात येणाऱ्या योजनांच्या असलेले अर्ज तात्काळ भरून घेण्याबाबत.
01/12/2023 प्रवेशित विद्यार्थ्यांच्या गुणवत्ता याद्या सादर करण्याबाबत.
01/12/2023 MSFDA व्दारा दिनांक 18 ते 22 डिसेंबर, 2023 या कालावधीत आयोजित “Ancient Indian Technology and Science” या विषयावरील प्रशिक्षणाबाबत.
24/11/2023 संस्थेतील प्रवेशित सर्व विद्यार्थ्यांची दैनंदिन उपस्थिती बायोमेट्रिक उपस्थित प्रणालीवर नोंदविणेबाबत.
21/11/2023 शैक्षणिक वर्ष २०२२-२३ मधील विद्यार्थ्यांचे अर्ज संस्थास्तरावर प्रलंबित असण्याबाबतचा खुलासा सादर करण्याबाबत.
17/11/2023 Regarding Kaumi Ekata Week Celebration.
10/11/2023 Regarding MSFDA Training Date 04 Dec to 08 Dec 2023.
10/11/2023 Regarding MSFDA Training Date 20 Nov to 26 Nov 2023.
10/11/2023 Regarding MSFDA Training Date 12 Dec to 26 Dec 2023.
10/11/2023 Regarding MSFDA Training Date 20 Nov to 24 Nov 2023
09/11/2023 सन २०२३-२४ च्या राष्ट्रीय सेवा योजना प्रत्यक्ष नोंदणी प्रवर्गनिहाय (SC, ST & Others) विध्यार्थी संख्या अहवाल बाबत.
09/11/2023 Regarding admission fee of students in National Service Scheme for the year 2023-24.
08/11/2023 Regarding the process of admission verification and admission approval of admitted students.
07/11/2023 Regarding immediate processing of applications for schemes implemented under Directorate of Technical Education on MAHADBT portal.
02/11/2023 REGARDING VIRUAL lAB PROJECT ESTABLITIONMENT IN INST.
02/11/2023 REGARDING MAHADBT APPLICATION OF YEAR 2020-2022-2023 ( Information Broucher)
31/10/2023 Download Recruitment Handouts in English ( Information Broucher)
31/10/2023 Download Recruitment Handouts in Marathi ( Information Broucher)
28/10/2023 Download Link of Admit Card for Technical Education Deparment Various Class -III Posts
25/10/2023 Regarding Top Class Education Schyeme of Scholarship
25/10/2023 Regarding Scheme on AICET
25/10/2023 Regarding Filling OF Applicationon in MAHADBT
25/10/2023 Regarding Profile Upgate in MAHADBT
23/10/2023 Invitation to Engineering Participate inIndia Mobile
11/10/2023 Regarding New Vibrant India Hackathon-2023.
09/10/2023 शैक्षणिक वर्ष २०२३-२४ मधील पदविका अभ्यासक्रमाच्या प्रवेशित विद्यार्थ्यांच्या गुणवत्ता याद्या तपासणीबाबत.
06/10/2023 “मेरी माटी मेरा देश” काय्रक्रमातंर्गत अमृत कलश संकलन व सेल्फी अपलोड करणेबाबत.
04/10/2023 शैक्षणिक वर्ष 2023-24 पासून अखिल भारतीय तंत्र शिक्षण परिषद नवी दिल्ली /फार्मसी कौंसिल आफ इंडिया नवी दिल्ली यांचे मान्यतेच्या आधारे शासनाने मान्यता दिलेल्या संस्थानी शासन निर्णयातील अटी व शर्तीनुसार पडताळणीसाठी प्रस्ताव सादर न केल्याबाबत.
03/10/2023 राष्ट्रस्तरीय ऑनलाईन वक्तृत्व स्पर्धा २०२३.
03/10/2023 Regarding Time Table of NITTTR, Bhopal/Pune Short Term Training Program for the year 2023-24.
28/09/2023 शैक्षणिक संस्था स्तरावर स्थापन करण्यात येणा-या तक्रार निवारण समितीमध्ये विद्यापीठ किंवा तंत्र शिक्षण संचालनालयाचा प्रतिनिधीच्या नामनिर्देशनाबाबत.
28/09/2023 तंत्रशिक्षण संचालनालयाच्या अधिपत्याखालील राज्यातील सार्वजनिक विद्यापीठाशी संलग्नीत व्यावसायिक अभ्यासक्रमाच्या विनाअनुदानित संस्थांमधील अध्यापक व शिक्षकेत्तर कर्मचारी यांचेकडून सेवाविषयक व इतर बाबींसंदर्भात प्राप्त होणा-या तक्रारींबाबत.
28/09/2023 “स्वच्छताही सेवा” अंतर्गत कार्यक्रम आयोजित करण्याबाबत.
27/09/2023 शैक्षणिक वर्ष 2023-24 मध्ये विनाअनुदानित अभियांत्रिकी, औषधनिर्माणशास्त्र, वास्तुशास्त्र व एचएमसीटी इ. पदवी अभ्यासक्रमाच्या संस्थेतील विद्यार्थ्यांचे पहिल्या वर्षानंतर पाठयक्रम / पाळी बदल, तसेच पहिल्या, दुसऱ्या व तिसऱ्या वर्षानंतर संस्था बदल करण्याबाबत.
27/09/2023 Regarding extension of the schemes implemented under Directorate of Technical Education on MAHADBT portal.
15/09/2023 Regarding extension of the schemes implemented under Directorate of Technical Education on MAHADBT portal.
13/09/2023 उच्च माध्यमिक शालांत प्रमाणपत्र परीक्षा भौतिकशास्त्र व रसायनशास्त्र या विषयासह उत्तीर्ण अहर्तधारक प्रयोगशाळा सहाय्यक (अतांत्रिक) कर्मचाऱ्यांची दि. ०१/०१/२०२३ रोजीची अंतिम जेष्ठतासूची.
13/09/2023 दिव्यांग कर्मचारी यांची दि. ०१/०१/२०२३ रोजीची अंतिम जेष्ठतासूची.
13/09/2023 गट-क संवर्गातील कार्यरत कर्मचारी यांची दि. ०१/०१/२०२३ रोजीची अंतिम जेष्ठतासूची.
13/09/2023 शालांत प्रमाणपत्र परीक्षा व तत्सम अहर्ता धारक वर्ग - ४ चे कर्मचाऱ्यांची दि. ०१/०१/२०२३ रोजीची तात्पुरती जेष्ठता सूची.
13/09/2023 Regarding additional admission round of Diploma in Pharmacy course for the academic year 2023-24.
12/09/2023 २८ सप्टेंबर हा दिवस "आंतरराष्ट्रीय माहिती अधिकार दिन" म्हणून साजरा करण्याबाबत.
11/09/2023 शैक्षणिक वर्ष २०२३-२४ करीता प्रथम व थेट द्वितीय वर्ष अभियांत्रिकी पदविका अभ्यासक्रमाची सुधारित वेळापत्रकाबाबत व अतिरिक्त प्रवेश फेरीबाबत.
11/09/2023 Regarding the Revised Schedule of First and Direct Second Year Engineering Diploma Course for the academic year 2023-24..
05/09/2023 Regarding College and Branch Transfer.
31/08/2023 तंत्रशिक्षण संचालनालयाचे अधिपत्याखालील विविध कार्यालयांमध्ये "गट क" मधील रिक्त पदांसाठी जाहिरात. (Recruitment Advertisement)
30/08/2023 इयत्ता 10 आणि 12वी च्या पुनर्परीक्षेत उत्तीर्ण झालेल्या उमेदवारांनी तंत्रशिक्षण संचालनालयाच्या अखत्यारीतील इयत्ता 10 वीनंतरचे प्रथम वर्ष अभियांत्रिकी/तंत्रज्ञान/वास्तुकला पदविका, इयत्ता 12 वीनंतरचे औषधनिर्माणशास्त्र, एचएमसीटी, सरफेस कोटींग टेक्नॉलॉजी पदविका आणि इयत्ता 12वी/आयटीआय नंतरचे थेट द्वितीय वर्ष अभियांत्रिकी पदविका अभ्यासक्रमांच्या प्रवेशाकरिता नोंदणी करणेबाबत.
24/08/2023 MAHADBT पोर्टलवर तंत्रशिक्षण संचालनालयांतर्गत राबविण्यात येणाऱ्या योजनांच्या असलेले अर्ज तात्काळ कार्यवाही करण्याबाबत.
24/08/2023 PCI यांच्या मान्यतेस अनुसरून अभ्यासक्रमाच्या नावात बदल करण्यात शाशनमान्यता देण्याबाबत.
17/08/2023 "मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम " योजोची प्रभावीपणे अमंलबजाणी होण्याच्या दृष्टीकोनातून आपल्या विभागाच्या सहभागाबाबत.
17/08/2023 Regarding NSP Biometric Authentication.
11/08/2023 खुल्या प्रवर्गातील “गुणवंत मुलामुलींना परदेशात उच्च शिक्षणासाठी शिष्यवृत्ती” या योजनेअंतर्गत सन 2023-24 शिष्यवृत्ती निवडीसाठी अर्ज स्विकृतीच्या मुदत वाढीबाबत
09/08/2023 Bio METRIX AUTHENTIFICATION OF HOI AND INO ON NSP PORTAL
08/08/2023 राज्यातील विनाअनुदानित खाजगी तंत्रनिकेतने आणि महाराष्ट्र राज्य तंत्रशिक्षण मंडळाशी संलग्न संस्था याव्दारे चालविण्यात येणाऱ्या तंत्र शिक्षण देणाऱ्या संस्थांना शैक्षणिक वर्ष 2023-24 मध्ये तात्पुरत्या स्वरुपात शैक्षणिक वर्ष 2022-23 नुसार फी घेण्यास परवानगी देणेबाबत
08/08/2023 " मेरी माटी, मेरा देश " हा उपक्रम साजरा करण्याबाबत.
07/08/2023 स्वातंत्र्यचा अमृत महोत्सवानिमित " मेरी माटी, मेरा देश " हा उपक्रम साजरा करण्याबाबत.
04/08/2023 “महाराष्ट्र स्टुंडंट इनोव्हेशन चॅलेंज” उपक्रमाच्या प्रभावी अंमलबजावणीबाबत.
04/08/2023 Regarding Extended Timeline of DBT upto 17 Aug., 2023
03/08/2023 महाराष्ट्र राज्य अध्यापक विकास संस्थेमार्फत (MSFDA) आयोजित प्रशिक्षण
03/08/2023 “गुणवंत मुलामुलींना परदेशात उच्च शिक्षणासाठी शिष्यवृत्ती” या योजनेअंतर्गत शिष्यवृत्तीच्या जागांच्या संख्येत वाढ झाल्याबाबत.
03/08/2023 शैक्षणिक वर्ष 2023-24 मधील साठी थेट द्वितीय वर्ष अभियांत्रिकी व औषधनिर्माणशास्त्र पदवी अभ्यासक्रमांच्या केंद्रीभूत प्रवेश प्रक्रियेसाठी (CAP) रिक्त जागांची गणना करुन नोंदणी करण्याबाबत.
02/08/2023 शैक्षणिक वर्ष 2023-24 मध्ये विनाअनुदानित अभियांत्रिकी, औषधनिर्माणशास्त्र, वास्तुशास्त्र व एचएमसीटी इ. पदवी अभ्यासक्रमाच्या संस्थेतील विद्यार्थ्यांचे पहिल्या वर्षानं तर पाठयक्रम / पाळी बदल, तसेच पहिल्या, दुसऱ्या व तिसऱ्या वर्षानंतर संस्था बदल करण्याबाबत
01/08/2023 National Environment Student Competition.
28/07/2023 Regarding Extended Timeline of DBT upto 31 jul 23
26/07/2023 Indian Army Agnipath Scheme-Outreach to Technical Institutes : ITI and Polytechnic Colleges.
26/07/2023 शैक्षणिक वर्ष 2023-24 मध्ये थेट द्वितीय वर्ष अभियांत्रिकी व औषधनिर्माणशास्त्र पदवी अभ्यासक्रमाच्या केंद्रीभूत प्रवेश प्रक्रियेसाठी रिक्त जागांची नोंदणी करण्याबाबत.
19/07/2023 शैक्षणिक वर्ष 2023-24 मध्ये एमबीए आणि अभियांत्रिकीसाठी केंद्रीभूत प्रवेश प्रक्रियेची तिसरी फेरी संपन्न झाल्यानंतर उर्वरीत राहिलेल्या रिक्त जागा तसेच संस्थास्तरावरील जागांवर प्रवेश करताना नियमांचे पालन करण्याबाबत
17/07/2023 शैक्षणिक वर्ष २०२३-२४ करीत थेट द्वितीय वर्ष अभियांत्रिकी पदविका अभ्यासक्रमासाठी रिक्त जागेची माहिती अपडेट करण्याबाबत.
13/07/2023 Regarding verification and updating of information of institutes for Centralized Technical Vocational Course (CAP) admission in academic year 2023-24.
13/07/2023 शैक्षणिक वर्ष २०२०-२१ व २०२१-२२ संस्था स्तरावर प्रलंबित असण्याबाबतचा खुलासा सादर करण्याबाबत.
12/07/2023 "गुणवंत मुलामुलींना परदेशात उच्च शिक्षणासाठी शिष्यवृत्ती" अर्ज स्वीकृतीच्या मुदत वाढीबाबत.
12/07/2023 शैक्ष वर्ष २०२३-२४ पासून नवीन संस्था सुरु करणे, सुरु असलेल्या अभ्यासक्रम बंद करणे, अभ्यासक्रमाची प्रवेशक्षमता कमी करणे, मागणीनुसार नवीन अभ्यासक्रम सुरु करणे इ. साठी अखिल भारतीय तंत्र शिक्षण परिषद, नवी दिल्ली यांनी दिलेल्या मान्यतेस अनुसरून शाशन मान्यता देणेबाबत.
12/07/2023 Regarding verification and updating of information of institutes for Centralized Technical Vocational Course (CAP) admission in academic year 2023-24.
12/07/2023 शैक्षणिक वर्ष 2023-24 मध्ये अभियांत्रिकी, औषधनिर्माणशास्त्र, वास्तुशास्त्र व एचएमसीटी इ. पदवी अभ्यासक्रमाच्या संस्थेतील विद्यार्थ्यांचे पहिल्या वर्षानंतर पाठयक्रम / पाळी बदल, तसेच पहिल्या, दुसऱ्या व तिसऱ्या वर्षानंतर संस्था बदल करण्याबाबत.
12/07/2023 Regarding verification and updating of information of institutes for Centralized Technical Vocational Course (CAP) admission in academic year 2023-24.
07/07/2023 Regarding verification and updating of information of institutes for Centralized Admission (CAP) to Technical Vocational Degree and Post Graduate Degree courses for the academic year 2023-24.
06/07/2023 Regarding immediate processing of applications for schemes implemented under Directorate of Technical Education on MAHADBT portal.
06/07/2023 Regarding verification and updating of information of institutions for CAP admission.
05/07/2023 Regarding New Institute Praposal (Pharmacy).
04/07/2023 Regarding attending the meeting regarding Internship & Placement.
04/07/2023 Regarding Fill urgent NSS Google sheet Data.
03/07/2023 अखिल भारतीय तंत्र शिक्षण परिषदेने दिलेल्या मान्यतेस अनुसरुन शै व 2023-24 करीता खाजगी विनाअनुदानित व्यावसायिक अभ्यासक्रमांच्या संस्थांना विविध मान्यता देण्याबाबत.
30/06/2023 Regarding the registration of admitted students in the academic year 2022-23 on the portal of Infosys Springboard.
28/06/2023 राष्ट्रीय सेवायोजना अंतर्गत स्वयंनिर्वहित एककांकरीताची आवश्यक माहिती सादर करण्याबाबत..(2022-23)
27/06/2023 शैक्षणिक वर्ष 2023-24 मध्ये अभियांत्रिकी, औषधनिर्माणशास्त्र इ. पदविका संस्थेतील विद्यार्थ्यांचे पहिल्या वर्षानंतर पाठयक्रम बदल व पहिल्या/दुसऱ्या वर्षानंतर संस्था बदल करणेबाबत.
23/06/2023 Regarding the process of Diploma admission verification and admission approval.
22/06/2023 Regarding verification and updating of information of institutes for Centralized Admission (CAP) to Technical Vocational Degree and Post Graduate Degree courses for the academic year 2023-24.
22/06/2023 Regarding Extension of Diploma Admission Process Date.
22/06/2023 Regarding the process of admission verification and admission approval.
21/06/2023 शै व 23-24 पासून अभियांत्रिकी, औषधनिर्माणशास्त्र, वास्तूशास्त्र,हॉटेल मॅनेजमेंट अँड कॅटरीग टेक्नॉलॉजी , एमबीए,पीजीडीएम,एमसीए, प्लॅनिंग डिझाईन इ.व्यावसायिक अभ्यासक्रमाच्या नवीन संस्था सुरु करणे, विद्यमान संस्थेत नवीन अभ्यासक्रम सुरु करणे, सध्या सुरु असलेल्या अभ्यासक्रमाच्या प्रवेश क्षमतेत वाढ इ. विविध प्रकरणी शासनाने दिलेल्या मान्यतेच्या अनुषंगाने शासन निर्णयातील अटी व शर
16/06/2023 Academic year 2022-23 regarding immediate processing of pending applications.
15/06/2023 Regarding the process of Diploma admission verification and admission approval.
05/06/2023 " करिअर कट्टा " विषयक माहिती देणे व नोंदणी अभियान राबविण्याबाबत.
05/06/2023 गुणवंत मुलामुलींना परदेशात उच्च शिक्षणासाठी शिष्यवृत्ती माहिती पुस्तिका.
05/06/2023 Regarding Facillitation Center (Pharmacy).
05/06/2023 विद्यार्थ्यांना शासनाची प्रचलित शिष्यवृत्ती प्रतिपूर्ती योजना लागू करण्याबाबत.
05/06/2023 शैक्षणिक वर्ष 2022-23 मधील उन्हाळी सुटटी बाबत
01/06/2023 Schedule for Diploma Engineering Course Admission.
31/05/2023 Regarding Facillitation Center.
30/05/2023 शैक्षणिक वर्ष 2023-24 मधील पदविका अभ्यासक्रमांच्या प्रवेश प्रक्रियेच्या अनुषंगाने सुविधा केंद्रांना उद्वभवणा-या अडचणीचे निवारण करण्यासाठी नोडल अधिकारी (Nodal Officer) नियुक्ती बाबत.
30/05/2023 Regarding NODAL Officer
24/05/2023 कार्यालयीन आदेश - नियतकालिक बदल्या - २०२३
24/05/2023 शैक्षणिक वर्ष 2023-24 मधील प्रथम/थेट व्दितीय वर्ष पोस्ट एसएससी व पोस्ट एचएससी पदविका अभ्यासक्रमांच्या प्रवेश प्रक्रियेसाठी सुविधा केंद्रांची (Facilitation Centre) शिफारस करणेबाबत.
23/05/2023 अकृषि विद्यापीठे व त्या अंतर्गत महाविद्यालयांमध्ये पौष्टिक तृणधान्यांबाबत जागृती " या कार्यक्रमांतर्गत राबवावयाचे उपक्रम
19/05/2023 महाराष्ट्रातील सर्व महाविद्यालयांमध्ये - निवडणूक साक्षरता मंडळ कार्यन्वित करण्यासाठी - वर्शिप अर्थ फाऊंडेशन आणि आम्ही शिक्षक या संस्थाचे सहकार्य करण्याबाबत.
15/05/2023 Academic year 2021-22 regarding immediate processing of pending applications.
15/05/2023 "ETWG" बैठकीच्या अनुषंगाने करावयाची कार्यवाही बाबत.
12/05/2023 "ETWG" बैठकीच्या अनुषंगाने करावयाची कार्यवाही बाबत. .
12/05/2023 "चला जाणू या नदीला" या नदी संवाद यात्रेत विद्यार्थीनी सहभागी होण्याबाबत.
25/04/2023
02/05/2023 सुधीप्रत्रक समुपदेशनाद्वारे बदलीबाबतचे धोरण - २०२३.
25/04/2023 Academic year 2021-22 regarding immediate processing of pending applications at institution level.
25/04/2023 Regarding One Day Workshop to be held on 30/04/2023.
24/04/2023 Invitation to attend One Day Workshop to be held on 30/04/2023.
18/04/2023 Webinar on 5G Technology Lab Establishment
17/04/2023 Regarding Update Aadhaar.
17/04/2023 NBA Accreditation and Reassessment Process.
10/04/2023 Regarding JEE (Main )2023 Session 2 .
10/04/2023 Regarding MInority Scholarship .
06/04/2023 Important notice regarding admission.
05/04/2023 समुपदेशनाद्वारे बदलीबाबतचे धोरण - २०२३
05/04/2023 Regarding Learning Link Foundation.
3/04/2023 Regarding New Inst . Pharmacy
03/04/2023 Regarding Fix Deposite varification
03/04/2023 Caste validity verification
31/03/2023 शैक्षणिक वर्ष 2024-25 पासूनच्या थेट द्वितीय वर्ष अभियांत्रिकी पदविका अभ्यासक्रमांच्या प्रवेश पात्रतेबाबत
28/03/2023 Regarding Technical Paper Presentation
25/03/2023 Regarding New Inst. and Intake Increase and decreases
19/03/2023 महाराष्ट्र विधिमंडळ लक्षवेधी सूचना क्रमांक ७१७.
08/03/2023 Regarding Covid-19 Vaccination.
08/03/2023 राज्य सामायिक प्रवेश परीक्षा कक्षामार्फत दि . १८/०३/२०२३ रोजी आयोजित परीक्षेबाबत.
06/03/2023 Regarding Academic 2022-23 First And second Merit list.
06/03/2023 Regarding Academic 2023-24 UG PG CET Examination Centre.
04/03/2023 Regarding Academic 2022-23 NSS.
03/03/2023 Regarding Enrollment of Name in Electoral Roll.
03/03/2023 Regarding Amrut Mahotsav.
03/03/2023 Organizing 75 programs in 75 colleges on the occasion of Amrit Mahotsav.
02/03/2023 Regarding sending applications for Rajarshi Chhatrapati Shahu Maharaj Education Fee Reimbursement Scheme for the academic year 2022-23.
01/03/2023 Regarding MAHADBT google Meet.
17/02/2023 Regarding verification of caste claim.
16/02/2023 शैक्षणिक वर्ष २०२३-२४ पासून सुरु असलेल्या अभ्यासक्रम बंद करणे, अभ्यासक्रमाची प्रवेशक्षमता कमी करणे, मागणीनुसार नवीन अभ्यासक्रम सुरु करणे इ. साठी प्रस्ताव सादर करण्याबाबत.
16/02/2023 Regarding participation in Dipex - 2023.
15/02/2023 Regarding immediate processing of pending applications on MAHADBT for academic year 2022-23.
10/02/2023 Regarding Caste Babat .
09/01/2023 Regarding pending applications for Government of India Scholarships.
09/01/2023 Regarding MAHADBT google Meet.
07/01/2023 Regarding GATE 2023 and JAM 2023 exam planning
04/01/2023 Regarding the approval process of the course in the existing Institute of Pharmacy for the academic year 2023-24.
03/01/2023 Regarding MahaDBT Domain.
02/01/2023 Regarding online submission of merit list for admission approval of admitted students.
31/01/2023 Regarding payment of processing fee of the authority in case of admission of admitted students.
21/01/2023 Registration application has been extended for One week Training Programme of Teachers in Government Polytechnic, Khamgaon.
20/01/2023 Video conference regarding immediate processing of pending applications at the institution level for the academic year 2021-22
20/01/2023 Provisional Seniority List dated 01/01/2023.
19/01/2023 Regarding immediate processing of pending applications at student/institution level for the academic year 2021-22.
17/01/2023 TCS, ION व IBPS या कंपन्याना ऑनलाईन पध्दतीने स्पर्धा परीक्षा घेण्यासाठी तंत्रशिक्षण महाविद्यालयांकडून परीक्षा केंद्र उपलब्ध करुन देण्याबाबत.
17/01/2023 Video conference regarding immediate processing of pending applications at the institution level for the academic year 2022-23
17/01/2023 Verification of Merit List Pharmacy Diploma 2022-23.
17/01/2023 Feedback on the usefulness of the online system developed for the centralized admission process.
17/01/2023 Regarding Merit of Degree And POST DEgree Pharmacy 2022-23
16/01/2023 प्रवेश मान्यतेकरिता प्राधिकरणाचे "प्रक्रिया शुल्क" अदा करण्याबाबत.
13/01/2023 Regarding "NO UPWARD REVISION" for academic year 2022-23.
13/01/2023 Regarding immediate processing of pending applications for academic year 2022-23.
13/01/2023 One week Training Programme of Teachers in Government Polytechnic, Khamgaon.
11/01/2023 Regarding Institute NBA Accreditation and NBA Reaccreditition.
03/01/2023 Regarding extension of Pragati, Saksham and Swanath Scholarship Schemes.
03/01/2023 Regarding the process of filling the application for the academic year 2022-23 has been started on the DBT portal.
02/01/2023 Regarding Merit List of 2022-23.
26/12/2022 Regarding Extension of Application Scrutiny of Scholarship (Merit-cum-Means) Scheme.
23/12/2022 Regarding National Service Scheme.
23/12/2022 Regarding registration under AISHE and uploading of DCF III information.
22/12/2022 Regarding immediate processing of pending applications at institution level for the A.Y. 2020-21 and 2021-22.
22/12/2022 Regarding admission fee for the academic year 2022-23.
22/12/2022 Regarding confirmation or locking of degree and post-graduate admissions to professional courses in the academic year 2022-23.
20/12/2022 Regarding State Services Main Exam 2022.
20/12/2022 Regarding admission approval of students enrolled in professional courses under the Directorate in the academic year 2022-23.
19/12/2022 Regarding appointment of Nodal Officer for HDET GIS Atlas Application.
16/12/2022 Regarding Incubation Program for eligible, interested SC candidates at BARTI, Pune
12/12/2022 Regarding the process of admission verification and admission approval.
12/12/2022 महिला सुरक्षिततेबाबत दि. ३०/११/२०२२ च्या बैठकी अनुषंगाने करावयाची कार्यवाही बाबत.
09/12/2022 Regarding Diploma Fees 2022-23.
09/12/2022 Regarding Matdan NondniBabat 2022-23.
08/12/2022 Regarding verification of (CAP) admission capacity in Institute of Pharmacy in the academic year 2022-23.
06/12/2022 Suggestion for AICTE Approval Process 2023-24 from the Education Partners (Stakeholders)
06/12/2022 Regarding extension of Pragati, Saksham and Swanath Scholarship Schemes.
06/12/2022 Regarding Extension of Student with Disability Scholarship Schemes.
01/12/2022 AICTE Approval Process 2022-23, Proposal for New Courses.
01/12/2022 Regarding verification of (CAP) admission capacity in Institute of Pharmacy in the academic year 2022-23.
29/11/2022 Regarding AISHE.
29/11/2022 Regarding publicity through various activities for increase in admissions A. Y. 2023-24.
28/11/2022
28/11/2022 शैक्षणिक वर्ष २०२२-२३ मधील प्रवेश मंजूर प्रक्रियेतील फार्मसी कौन्सिल ऑफ इंडिया नवी दिल्ली अंतर्गत प्रवेश क्षमता अद्यावत करण्याबाबत
28/11/2022 Regarding vision meeting for scholarship implementation.( V C )
25/11/2022 L& T Construction : DET Campus Placement - Hiring Alert
25/11/2022 Regarding Dr.Panjabrao Deshmukh Nirvah Bhatta
24/11/2022 Provision of section 9 (5) of Act 2015 regarding re-verification of admission of students (Inspection committee on dt. 28/11/2022)
24/11/2022 Regarding training as an apprentice candidate under Maharashtra Govt.
24/11/2022 Provision of section 9 (5) of Act 2015 regarding re-verification of admission of students.
23/11/2022 Regarding bringing the information of common examination to the notice of the students of your college.
22/11/2022 कार्यालयीन आदेश (पदोन्नती - २०२२).
18/11/2022 Regarding refund of deposit amount deposited by students to educational institutions.
14/11/2022 Regarding Google Meet for DrPunjabrao Deshmukh Vastigruh Nirvah Bhatta Yojna on 15/11/2022 at 3.00 PM.
11/11/2022 Regarding online atten for textbook distribution ceremony on Date 14/11/2022.
10/11/2022 Regarding physical attendance for the textbook distribution ceremony.
10/11/2022 Regarding online attendance for textbook distribution ceremony.
10/11/2022 Regarding approval of the Directorate for starting new courses and also increasing the accessibility of existing courses to the statutory institutes of Pharmacy course from the academic year 2022-23.
10/11/2022 Regarding students studying in all educational institutions under the Directorate.
07/11/2022 Regarding Extention for National Portal Scholarship Scheme.
07/11/2022 Regarding Extention for Scholarship Scheme for Students with Disabilities 2022-23.
07/11/2022 Regarding Merit cum Means Scholarship Extention.
04/11/2022 Regarding the approval process of pharmacy courses for the academic year 2022-23.
04/11/2022 Regarding NAAC / NBA Accreditation.
03/11/2022 Regarding tuition fees of admitted students.
03/11/2022 राज्य शासनाच्या व केंद्र शासनाच्या विविध योजनांबाबत माहिती संस्थेच्या दर्शनीय भागात सूचना फलकावर लावण्याबाबत.
03/11/2022 Regarding NAAC / NBA.
31/10/2022 गुणवत्ता यादी तपासणी कार्यक्रम २०२२-२३.
31/10/2022 पदविका गुणवत्ता यादी तपासणी कार्यक्रम २०२२-२३.
28/10/2022 Regarding the registration of names in the voter list for elections in Graduate and Teacher constituencies.
28/10/2022 Run for UNITY on 31st Oct 2022.
21/10/2022 Final Seniority List of Disabled Employees as on 01/01/2022.
21/10/2022 Final seniority list of Group-C cadre employees as on 01/01/2022.
20/10/2022 Regarding registration of vacancies for centralized admission process.
18/10/2022 Regarding processing of applications pending on MAHADBT portal.
13/10/2022 Regarding updating of admission information for the CAP admission 2022-23.
11/10/2022 Regarding Preliminary session for handholding of Non accredited HEIs scheduled on 12/10/2022 at 11:00 AM.
11/10/2022 Regarding Industrial Development Plan.
11/10/2022 Regarding NAAC NBA.
11/10/2022 व्यावसायिक अभ्यासक्रमांच्या प्रवेश प्रक्रियेत नियमबाह्य प्रवेश देऊन शैक्षणिक भ्रष्टचार केला जात असल्याबाबत.
10/10/2022 Regarding updating of admission information for the CAP admission 2022-23.
10/10/2022 "वाचन प्रेरणा दिन" साजरा करण्याबाबत.
07/10/2022 Regarding All India Technical Education Council.
04/10/2022 Post Matriculation Scholarship Scheme Guidance Meeting on 06/10/2022 at 12:00 AM to attend.
04/10/2022 Disability employee's Provisional Seniority List as on 01/01/2022.
04/10/2022 Physics and Chemistry passed qualified Laboratory Assistant (Non-Technical) Staff's Provisional Seniority List as on 01/01/2022.
04/10/2022 Provisional Seniority List (Class-IV) as on 01/01/2022.
04/10/2022 Provisional Seniority List (Class-III) as on 01/01/2022.
04/10/2022 Amravati Division Graduate Constituency.
04/10/2022 Voter Registration Program in Amravati Division Graduate Constituency.
03/10/2022 Regarding the initiation of application process of students for academic year 2022-23 on MAHADBT portal.
03/10/2022 Regarding Change Institute and Branch.
28/09/2022 Regarding processing of applications pending on MAHADBT portal.
27/09/2022 Regarding NSP-2022_KYC and INO Aadhar Authenticatiion.
26/09/2022 Regarding Equal Opportunity Center.
26/09/2022 Regarding Change Institute and Branch.
23/09/2022 Regarding processing of applications pending on MAHADBT portal.
23/09/2022 Regarding updating of admission information for the CAP admission 2022-23.
22/09/2022 Regarding and updating the information of the institutions for the CAP admission 2022-23.
22/09/2022 Regarding NSP-2022-KYC and INO Aadhar Authentication.
21/09/2022 Regarding processing of applications pending on mahadbt portal.
18/09/2022 Regarding NBA / NAAC.
17/09/2022 Regarding Pending Application in MAHADBT.
17/09/2022 Regarding POST HSC Admission 2022-23.
15/09/2022 Regarding Unified Solution for HTED using GIS.
17/09/2022 Regarding Pendiong Application in Mahadbt..
17/09/2022 Regarding POST HSC Admission 2022-25.
17/09/2022 Regarding POST HSC Admission 2022-25.
15/09/2022 Regarding Unified Solution for HTED using GIS.
15/09/2022 Regarding "Indian Swachhta League".
15/09/2022 Regarding Refundable Deposite.
13/09/2022 Regarding Scholarship Scheme for Students with Disabilities 2022-23.
13/09/2022 Top Class Education Scholarship Scheme for Students with Disabilities 2022-23.
09/09/2022 Regarding Change Institute and Branch for A.Y 2022-23.
05/09/2022 Regarding Inst. Information for CAP 2022-23.
02/09/2022 Regarding MAHADBT .
02/09/2022 Regarding Refundavle Deposite.
02/09/2022 Regarding Opeing of Pharmacy Inst..
01/09/2022 Regarding Change Institute and Branch.
01/09/2022 Regarding verification and updating of information of institutes for Centralized admission to technical vocational courses for the academic year 2022-23
29/08/2022 सेतू अध्ययन उपक्रम राबविनायबाबत .
29/08/2022 Regarding updating institute profile on mahadbt portal for A.Y. 2022-23.
22/08/2022 Regarding registering on State Common Entrance Test portal for facility center.
19/08/2022 Regarding MAHADBT Pending Application of all scheme.
17/08/2022 Regarding CAP verification for Admission 2022-23.
17/08/2022 Regarding updating information by institutions for implementation of scholarship schemes implemented on NPS portal.
12/08/2022 Regarding updating the vacancy information for direct 2nd year engineering diploma course.
12/08/2022 Regarding verification and updating of information of institutions for CAP admission.
12/08/2022 Regarding Amrit Mahotsav of Freedom
08/08/2022 Ministry of Minority Affairs, Government of India, New Delhi, regarding the implementation of Merit-No-Meanwhile Scholarship Schemes for the year 2022-23.
08/08/2022 Regarding implementation of Pragathi, Saksham and Swanath Scholarship Schemes for the year 2022-23 of All India Council of Technical Education, New Delhi.
08/08/2022 Regarding effective implementation of "Maharashtra Startup and Innovation Yatra" organized under Start Up Policy 2018.
08/08/2022 Regarding MAHADBT (Date Extension)
05/08/2022 Regarding Foreign Scholarship .
05/08/2022 Regarding New Inst. Open for NOC .
05/08/2022 Regarding Foreign Scholarship .
03/08/2022 Regarding making schools/colleges available for conducting the examination.
01/08/2022 Regarding Student Institute or Branch for A. Y. 2022-23.
01/08/2022 Regarding Student Institute or Branch for A. Y. 2022-23.
29/07/2022 Regarding verification and updating of information of institutes for CAP admission.
29/07/2022 Regarding submission of letter of approval from Pharmacy Council of India New Delhi.
29/07/2022 Regarding tree plantation and tree conservation.
28/07/2022 Regarding Har Ghar Tiranga.
27/07/2022 Regarding Foreign Scholarship 2022-23.
27/07/2022 Regarding cource change and Name Change of Inst for 2022-23.
27/07/2022 Regarding HAR GHAR TIRANGA.
27/07/2022 Regarding the implementation of the house-to-house TIRANGA initiative from 13th to 15th August 2022.
22/07/2022 Regarding the change of curriculum of the students after the first year as well as the change of institution (Annexure A).
22/07/2022 Regarding the change of curriculum of the students after the first year as well as the change of institution (Annexure B and c).
22/07/2022 Regarding the change of curriculum of the students after the first year as well as the change of institution (Annexure A and B).
15/07/2022 Regarding extension of MAHADBT 2021-22.
14/07/2022 (NEW) Regarding verify and update the (CAP) information of the institutions for admission.
12/07/2022 Regarding verify and update the (CAP) information of the institutions for admission.
11/07/2022 Regarding placing the statement of direct service / reservation / backlog on the notice board of the office.
08/07/2022 Regarding extension of application acceptance period for selection of foreign scholarships
07/07/2022 Regarding National Flag in each House.
30/06/2022 Regarding Issuance of No Objection Certificate from the Government for starting a New pharmacy course for academic year 2022-23.
30/06/2022 Regarding final approval of (Diploma Pharmacy) merit list of students admitted in the academic year 2021-22.
30/06/2022 Regarding final approval of (Diploma First Year) merit list of students admitted in the academic year 2021-22.
30/06/2022 Regarding final approval of (Diploma Direct second Year) merit list of students admitted in the academic year 2021-22.
29/06/2022 Regarding AGNIPATH SCHRMES.
28/06/2022 Regarding summer vacation in the academic year 2021-22.
28/06/2022 Regarding pending course fees on MAHADBT portal.
21/06/2022 Regarding MHT-CET Exam 2022.
20/06/2022 Regarding MAHADBT Extention.
20/06/2022 Regarding JEE Main 2022.
17/06/2022 Eligibility for admission to the direct second year engineering diploma course from the academic year 2024-25.
16/06/2022 Regarding the Memorandum of Understanding between the Department of Higher and Technical Education, Government of Maharashtra and NASSCOM.
16/06/2022 Regarding pending course fee approval on DBT portal.
15/06/2022 Regarding registration and confirmation of online application of students for admission in the academic year 2022-23.
15/06/2022 Regarding Dr. Punjabrao Deshmukh Hostel scholarship.
15/06/2022 Regarding processing of pending application on MAHADBT Portal.
10/06/2022 Direct Second Year Admission Notification.
09/06/2022 Regarding fOREIGN SCHOLARSHIP
09/06/2022 Regarding POST HSC DIPLOMA PHARMACY TIME TABLE
09/06/2022 Regarding NATS
03/09/2022 Regarding SKILL DEVELPMENT.
03/06/2022 Regarding MAHADBT Extention.
02/06/2022 Office Order Admission Coordinator.
02/06/2022 Regarding Post SSC Diploma Admission Notification 2022-23.
27/05/2022 Regardingt MAHADBT.
24/05/2022 Certificates required for admission to technical vocational courses in the academic year 2022-23.
23/05/2022 Regarding NSP Scholarship 2021-22.
20/05/2022 June 6 is the day to celebrate "Shivswarajya Din".
20/05/2022 Regarding opening of "Equal Opportunity Center".
20/05/2022 Regarding processing of pending application on MAHADBT Portal.
12/05/2022 Guide to Green Campus.
10/05/2022 Regarding extension of scholarship schemes.
05/05/2022 Regarding different Indian Regional Language Appeal.
04/05/2022 Online meeting on the difficulties regarding implementing the Post Matric Scholarship Scheme.
04/05/2022 Regarding FACULTY POSITION.
28/04/2022 Regarding processing of pending application on MAHADBT Portal.
25/04/2022 Regarding providing necessary facilities for disabled students.
22/04/2022 Regarding the proposal for reimbursement of medical treatment expenses.
05/04/2022 Transfer policy through counseling.
05/04/2022 Submission of information to the authority by the institution regarding the admission approval of the admitted students.
13/04/2022 Regarding Tendering for Secrurity Gaurd in Govt. Ploytechnic , Khamgaon
12/04/2022 Regarding hcl tss iNFORMATION.
05/04/2022 Regarding MAHADBT Extention.
05/04/2022 Regarding AICTE APPROVAL process.
29/03/2022 Government decision on Excess posts in the department.
23/03/2022 Regarding Pending applications on MAHADBT Portal 2021-22.
21/03/2022 Regarding contacting students for recruitment in the company.
16/03/2022 DIGITAL SURVEY FOR SELECTION OF CANDIDATES WITH SPECIALISED QUALIFIATION IN THE INDIAN AIR FORCE.
15/03/2022 Regarding verify of applications on MAHADBT Portal.
15/03/2022 Advertisement for the post of Law Officers ( DATE EXTENDED ) Last date for Application : 28/03/2022
14/03/2022 Regarding Pending of applications on MAHADBT.
12/03/2022 MAHADBT 2021-22 extension.
07/03/2022 Regarding Womens Day 8 March 2022.
07/03/2022 Regarding Implementation of National Apprenticeship Training Scheme ( NATS ) of general stream such as B.A.,B.Sc, B.com.
04/03/2022 Regarding Pending at institute/sent Back application/Not alloted on MAHADBT Portal.
28/02/2022 Regarding the process of admission verification and admission approval of the admitted students for A.Y.2021-22
25/02/2022 Advertisement for the Post of Law Officer.
25/02/2022 Regarding verify of applications in MAHADBT 2020-21 and 2021-22.
15/02/2022 Regarding Dr. Punjabrao Deshmukh Vastigruha Nirwaha Bhatta 2021-22.
14/02/2022 Regarding Pending of applications in MAHADBT .
04/02/2022 Regarding verify of applications in MAHADBT 2019-20 and 2020-21.
04/02/2022 Extension of NPS Scholarship 2021-22.
04/02/2022 MAHADBT 2021-22 extension.
04/02/2022 Regarding merit list Hearing.
03/02/2022 About updating information on AISHE portal.
03/02/2022 Regarding Merit list of students admitted undergraduate / postgraduate courses.
28/01/2022 Regarding Health Scholarship Scheme.
28/01/2022 Regarding submission of Merit List of Degree aND POST DEGREE.
27/01/2022 Regarding submission of original marksheet.
21/01/2022 India Fights Cyber Violence against Women and Children.
28/01/2022 Regarding Merit List of degree and Post Degree.
19/01/2022 Regarding Implementation of Internship embedded degree.
19/01/2022 Regarding Merit list Verification.
19/01/2022 Regarding Merit list Verification.
14/01/2022 Regarging Rashtriy Matadar Din .
14/01/2022 Regarging Merit List of Diploma.
12/01/2022 Covid-19 Regarding vaccination of eligible students.
10/01/2022 Regarding Merit list verification of B Pharm M Pharm and Pharm D.
10/01/2022 Regarding Merit list verification of Engineering, Arch, MBA, MCA and ME.
10/01/2022 Regarding pending applications for the year 2020-21 on MAHADBT portal.
10/01/2022 Regarding the process of online admission verification.
07/01/2022 Regarding Non-agricultural Universities and their affiliated colleges online classes.
06/01/2022 Regarding Extention to the implementation of scholarship schemes on NPS portal for the academic year 2021-22.
05/01/2022 Regarding pending applications at MAHADBT Portal War Academic Year 2020-21 at institution level and Fill new application for 2021-22.
04/01/2022 Regarding vaccination of students.
31/12/2021 Regarding rejection of application of Dr. Punjabrao Deshmukh Hostel Subsistence Allowance Scheme for the academic year 2020-21.
31/12/2021 Regarding MAHADBT 2021-22.
31/12/2021 Regarding pending applications at MAHADBT Portal War Academic Year 2020-21 at institution level.
28/12/2021 Regarding participation in Common Entrance Examination for Training Admission at SIAC.
28/12/2021 Regarding online admission verification and admission approval process.
27/12/2021 Fill attendance of students for second installment on DBT portal.
24/12/2021 Regarding the implementation of scholarship schemes on NPS portal for the academic year 2021-22.
24/12/2021 Institute Level Round of Govt. college of Pharmacy, Amravati.
24/12/2021 Institute Level Round of Govt. college of Pharmacy, Amravati
23/12/2021 Regarding Starting of Hostel.
21/12/2021 Regarding the process of inviting applications of students for the academic year 2021-22 through MAHADBT portal.
21/12/2021 Regarding extension of scholarship scheme on NPS portal.
18/12/2021 Regarding Diploma Institute Merit List verification.
17/12/2021 Regarding SIAC.
17/12/2021 Regarding participation in Common Entrance Examination for Training Admission at State Administrative Vocational Training Institute.
17/12/2021 Regarding academic corruption by giving illegal admission in the admission process of vocational courses.
17/12/2021 Regarding appointment of Infosys spring board nodal officer.
16/12/2021 Regarding the accreditation process of Pharmacology course for the academic year 2022-23.
16/12/2021 Regarding AISHE 2020-21.
14/12/2021 Regarding completion of KYC process on NPS portal and verification of pending application.
09/12/2021 Regarding AISHE 2020-21.
08/12/2021 Office order Time Bond Pramotion 10/20/30.
07/12/2021 Regarding completion of KYC process on NPS portal and verification of pending application.
02/12/2021 Regarding extension of scholarship scheme on NPS portal for academic year 2021-22.
02/12/2021 Regarding the ease of online learning for students.
02/12/2021 Regarding submission of information of students whose parents have died due to Covid-19.
01/12/2021 Regarding Pharmacy Council of India.
30/11/2021 Promotion list of class 3.
29/11/2021 Regarding Date Extention MAHADBT.
26/11/2021 DBT Portal Regarding pending applications for the year 2019-20 and 2020-21.
26/11/2021 Regarding the workshops of college principals and coordinators under the Career Katta initiative.
23/11/2021 Regarding National Scholarship Portal.
18/11/2021 Regarding the accreditation process of Pharmacy course for the academic year 2022-23.
18/11/2021 Regarding the existing pharmacy accreditation process for the academic year 2022-23.
12/11/2021 Regarding pending applications for academic year 2019-20 and 2020-21 on DBT portal.
12/11/2021 Regarding vidya Lakshami portal related to educational loan.
10/11/2021 Regarding Fill Hostel Information - 1) Letter    2) "https://docs.google.com/spreadsheets/d/1afjMRqxWIeUbfwtBgGurtoJDxbijeRd-ArbRjvvFrXI/edit?usp=sharing"
09/11/2021 Regarding DSE & DSP Vacancy Calculation.
08/11/2021 Regarding IEI and ISTE.
08/11/2021 Regarding the implementation of scholarship schemes implemented on NPS portal A.Y 2021-22.
01/11/2021 Festival of India's independence.
01/11/2021 First year Engineering Admission Activity Schedule 2021.
01/11/2021 Direct second Year Admission Activity Schedule 2021.
01/11/2021 B-HMCT Admission Activity Schedule 2021.
01/11/2021 B Arch Admission Activity Schedule 2021.
01/11/2021 Suggestions for students who want to study in Pakistan.
01/11/2021 Extension of foreign scholarship 2021.
30/10/2021 For 2022-23 Approval cycle-submission of statutory documents for consideration of approval u/s 12 of the Pharmacy Act 1948.
30/10/2021 Regarding the implementation of scholarship schemes implemented on NPS portal.
30/10/2021 Regarding submission of information of students whose parents have died due to Covid-19.
30/10/2021 Regarding continuation of organization for covid 19 vaccination under Youth Health Mission.
29/10/2021 Regarding Covid 19 vaccination under Youth Health Mission.
26/10/2021 Regarding Industry connect ooportunities for institute to collaborate industries reg
22/10/2021 Regarding pending applications for the second installment of A. Y. 2018-2019 and 2019-2020 on mahadbt portal.
22/10/2021 Regarding Industry connect ooportunities for institute to collaborate industries reg
20/10/2021 Review meeting on student vaccination campaigns
20/10/2021 Revised deadline for Direct Second year Diploma Engineering admission.
20/10/2021 Revised deadline for first year post HSC Diploma Engineering admission.
20/10/2021 Revised deadline for first year post SSC Diploma Engineering admission.
20/10/2021 Extension of foreign scholarship 2021.
20/10/2021 Extension of time regarding implementation of schemes under Directorate of Technical Education on DBT Portal.
14/10/2021 About starting regular college classes.
14/10/2021 Regarding 2020-21 MahaDBT Application Pending AT Institute (2nd Installment) - 1) Letter    2) Pending AT Institute (2nd Install)
14/10/2021 To take advantage of training conducted by NASSCOM under Future skill PRIME program. - 1) Letter    2) NASSCOM Programme list
14/10/2021 About AICTE "Swanath" Scholarship.
14/10/2021 Regarding processing of sent back application.
13/10/2021 Regarding Review Application.
13/10/2021 Regarding date extened of institute Transfer.
12/10/2021 Regarding the approval process for the proposal of new Courses 2022-23.
06/10/2021 Regarding MAHADBT.
06/10/2021 Approval cycle-submission of satutory documents for consideration of approval u-s 12 of the Pharmacy for 2022-23.
06/10/2021 Regarding student transfer.
04/10/2021 Installation of air-Sensitization devised based on Ultra-Violet C band irradiation.
04/10/2021 Regarding the implementation of AICTE scholarship schemes for the A.Y. 2021-22.
04/10/2021 Regarding Extention of Institute Transfer 2021.
04/10/2021 Regarding National Scholarship Portal.
30/09/2021 AISHE 2020-21.
28/09/2021 Handicap staff Final seniority list dated 01/01/2021.
28/09/2021 Laboratory Assistant (Non Tech.) HSC pass with science Final seniority list dated 01/01/2021.
24/09/2021 Regarding Dr.Punjabrao Deshmukh Scholarship sent back Application 2019-20.
24/09/2021 Regarding Dr.Punjabrao Deshmukh Scholarship 2020-21.
24/09/2021 Regarding Modified Institute Transfer 2021.
24/09/2021 Regarding Institute Transfer 2021.
22/09/2021 Regarding foreign scholarship 2021.
21/09/2021 Handicap staff Temporary seniority list dated 01/01/2021.
21/09/2021 Verifying and updating the information of institutions for centralized admission of Degree and Post Graduate technical vocational courses for the academic year 2021-22.
17/09/2021 Laboratory Assistant (Non Tech.) HSC pass with science Temporary seniority list dated 01/01/2021.
17/09/2021 Regarding the Ragging Act 1999.
16/09/2021 Class IV Final seniority list on 1/01/2021.
16/09/2021 Class III Final seniority list on 1/01/2021.
16/09/2021 Regarding B.Tech students in other branches of engineering through lateral entry.
07/09/2021 Regarding Date Extention MAHADBT.
06/09/2021 Regarding update vacancies for direct second year admission in institutions.
06/09/2021 Regarding the examination conducted for recruitment in Group-C and Group-D for Health Department.
04/09/2021 Regarding Intake varification for CAP .
04/09/2021 Regarding Diploma Inst. and Branch Transfer.
04/09/2021 Regarding Diploma Inst. and Branch Transfer.
03/09/2021 Government Resolution regarding to start new Diploma Pharmacy courses in the institutes of Pharmacy degree course by fulfilling the terms and conditions.
03/09/2021 Regarding regulation of admission and fees.
31/08/2021 Regarding the change of curriculum of the students after the first year as well as the change of institution.
27/08/2021 Regarding examination of Clas 3 and 4 of Medical Department.
27/08/2021 Regarding NEW Course and Intake variation of Degree and Post Degree Inst.. for 2021-22.
27/08/2021 Regarding NEW Course and Intake variation of Degree and Post Degree of Pharmacy inst. for 2021-22.
20/08/2021 Regarding Amritmohatsav celebration.
17/08/2021 Regarding Isolation Candidate.
12/08/2021 Regarding concession to students in various fees.
12/08/2021 Industry Connect: Opportunities for institute to collaborate industries -reg.
12/08/2021 Regardin MAHADBT
11/08/2021 Reducing the admission capacity of Pharmacy degree and postgraduate courses.
10/08/2021 Regarding verifying and updating the information of the institutions for admission in the academic year 2021-22.
06/08/2021 Regarding New institutions and New Course of final approval of year 2021-22.
04/08/2021 Regarding verifying and updating the information of the institutions for admission in the academic year 2021-22.
02/08/2021 Regarding NATA entrance exam is mandatory.
02/08/2021 Regarding submission of information regarding minority scholarships.
27/07/2021 Notification Regarding verifying and updating the information of the institutions for admission in the academic year 2021-22.
26/07/2021 Regarding Dr. Punjabrao Deshmukh Hostel Subsistence Allowance Scheme.
22/07/2021 Regarding verifying and updating the information of the institutions for admission in the academic year 2021-22.
22/07/2021 Regarding Extension on MAHADBT Portal.
15/07/2021 Regarding Panjabrao Deshmukh Nirnvah Bhatta.
14/07/2021 New Notification Regarding verifying and updating the information of the institutions for admission in the academic year 2021-22.
12/07/2021 Regarding verifying and updating the information of the institutions for admission in the academic year 2021-22.
09/07/2021 Regarding NBA/NAAC.
08/07/2021 Regarding providing the certificate required for the admission process.
06/07/2021 Regarding ME M-Tech application.
06/07/2021 The annual income limit of a family is Rs. 8.00 lakhs.
06/07/2021 Regarding extended date on MAHADBT for Academic Year 2020-21.
05/07/2021 Regarding tree planting and tree conservation.
05/07/2021 Notification Regarding UPSC Civil Service Training
02/07/2021 Notification Regarding Academic Year 2021-22 Intake checkin of CAP Admitted Inst..
01/07/2021 Admission Notice For First Year Of Post SSC Diploma Courses In Engineering For Academic Year 2021-22.
30/06/2021 Regarding submission of admission process information of admitted student in the academic year 2020-21.
25/06/2021 Regarding summer vacation in the academic year 2020-21.
25/06/2021 Regarding approval of changes in admission rules.
25/06/2021 Regarding Academic Year 2021-22 Intake checkin of CAP Admitted Inst..
22/06/2021 Regarding the approval given to change the name of the organization.
22/06/2021 Regarding unspent scholarship amount in the year 2018-19 and 2019-20 on MAHADBT portal
17/06/2021 Regarding starting Facilitation Center for admission process for the academic year 2021-22
17/06/2021 Possible issues that may be present at the Adhiveshan.
15/06/2021 The annual income limit of a family of minority students is Rs. 8.00 lakhs.
08/06/2021 Temporary seniority list dated 01/01/2021.(Class-IV)
08/06/2021 Temporary seniority list dated 01/01/2021.(Class-III)
07/06/2021 Regarding MAHADBT.
07/06/2021 Regarding MSBTE short Term Courses.
04/06/2021 Regarding non-admission to vocational courses in unrecognized universities and unauthorized institutes.
04/06/2021 Certificates required for admission to technical vocational courses in the academic year 2021-22.
04/06/2021 Regarding the celebration of "Shivswarajya Din" on 6th June.
07/05/2021 Regarding Transfer 2021.
19/04/2021 Regarding pending applications at subordinate college level in the year 2020-21 on MAHADBT portal.
19/04/2021 Regarding Date extained on MAHADBT portal.
07/04/2021 Regarding extension of AICTE, New Delhi for the academic year 2021-22.
07/04/2021 Provision of admission upload link for students admitted under PMSSS.
23/03/2021 PUBLIC NOTICE FOR APPROVAL PROCESS 2021-22
23/03/2021 Regarding return of original academic documents to students.
23/03/2021 Regarding the recognition process of vocational courses from the academic year 2021-22.
22/03/2021 Regarding publicity through various initiatives in connection with the increase in admissions.
22/03/2021 Regarding MAHADBT portal.
18/03/2021 Regarding the implementation of schemes on MAHADBT portal.
18/03/2021 Regarding filling and submitting the required form for verification of Merit lists.
17/03/2021 Regarding filling and submitting the required form for verification of Merit lists. - 1) Letter    2) CERTIFICATE DIPLOMA, AMRAVATI
15/03/2021 Regarding Placement Drive in Capgemini Engineering/MCA (date extended).
12/03/2021 Regarding Placement Drive in Capgemini Engineering/MCA.
09/03/2021 Regarding the implementation of schemes on MAHADBT portal.
05/03/2021 Conducting workshops on caring for the voice of teachers in the state.
05/03/2021 Regarding providing training opportunities under FDP.
05/03/2021 IAS your visit to implement this initiative.
05/03/2021 Regarding the implementation of schemes on MAHADBT portal.
04/03/2021 Regarding filling and submitting the required form for verification of quality lists. - 1) Letter    2) CERTIFICATE UG_PG-RO, AMRAVATI
03/03/2021 Regarding submission of Refindable Deposit Information.
03/03/2021 Regarding approval of bank details.
01/03/2021 Regarding inspection of Merit lists of students admitted to diploma courses.
01/03/2021 Regarding MAHADBT 2020-21
26/02/2021 About getting attested copy of information from the year 2010 to 2020.
25/02/2021 About MAHADBT 2020-21.
22/02/2021 About attending the Maritime India Summit 2021.
18/02/2021 Guidelines for Fees related issues of VJNT, OBC, SEBC candidates' Scholarship Letter No 49 Dated 15-02-2021.
18/02/2021 About World Skills Competition 2022.
18/02/2021 Regarding the process of admission verification and admission recognition of students admitted in Engineering/MBA/MMS for the academic year 2020-21.
18/02/2021 Regarding the process of admission verification and admission recognition of students admitted in Pharmacy for the academic year 2020-21.
15/02/2021 Regarding the implementation of IAS for millions of students in Maharashtra.
12/02/2021 Regarding not starting Classes from 15 Feb 2021.
10/02/2021 Webinar on Role of Automation and it's Impact on Jobs.
09/02/2021 Regarding giving priority to the seats coming up at the institution level.
09/02/2021 Regarding the review meeting regarding the scholarships being distributed on MAHADBT Portal.
05/02/2021 Regarding (DBT) Second Installment Scrutiny Pending.
05/02/2021 Regarding (DBT) Aadhaar Not Seeded In Bank Account.
03/02/2021 QUOTATION for purchase of Machinery/Equipment of Govt. Polytechnic, Murtijapur.
01/02/2021 Regarding Student Tuition Fees (EBC).
29/01/2021 Regarding details of patents applied/obtained.
29/01/2021 Extension of time regarding implementation of AICTE schemes implemented on NPS portal.
22/01/2021 Suggestions for students admitted in the academic year 2020-21.
21/01/2021 Regarding the implementation of AICETE schemes implemented under the DTE on NSP portal.
21/01/2021 Regarding the use of Indian languages in engineering degree courses.
21/01/2021 About MAHADBT.
21/01/2021 About Celebrating Artificial Intelligence Day in Maharashtra State.
20/01/2021 Attendance for the second installment of the scholarship on mahadbt portal. - 1) Letter    2) Excell Sheet, AMRAVATI
18/01/2021 Implemented Dr.Punjabrao Deshmukh Hostel Subsistence Allowance Scheme on MAHADBT Portal.
15/01/2021 About MH-CET 2021-22.
15/01/2021 Regarding the implementation of schemes implemented under the Directorate of Technical Education on the mahadbt portal.
14/01/2021 About "Vasundhara # Epledge".
12/01/2021 Regarding the accreditation process of existing Pharmacology courses for the academic year 2020-21.
31/12/2020 Regarding the reasons for amending the prescribed conditions for EBC scholarship benefits.
30/12/2020 Regardin TFWS.
28/12/2020 Circular.
28/12/2020 Regarding the reasons for amending the prescribed conditions for EBC scholarship benefits.
28/12/2020 Regarding request for enquiry and revocation.
26/12/2020 Information of Nodal Officer (INO) and other instructions.
22/12/2020 Regarding EBC Scholarship
22/12/2020 Regarding Scholarship
18/12/2020 Regarding improvement in the prescribed conditions for benefits under the scholarship scheme on MAHADBT Portal.
11/12/2020 Regarding setting up of examination guidance center and appointment of coordinator and fill information.
17/12/2020 Regarding Revised Direct Second Year Diploma Schedule for admission.
17/12/2020 Regarding Revised Post HSC Schedule for admission.
17/12/2020 Regarding Revised Post SSC Schedule for admission.
14/12/2020 Implementation of Scholarship schemes on MahaDBT for New A.Y.2020-21
14/12/2020 Regarding setting up of examination guidance center and appointment of coordinator.
11/12/2020 Regarding Extended-Scrutiny-dates-of-DBT-Portal-A.Y.2019-20.
11/12/2020 Regarding Vacancy Calculation for Direct second year Engineering.
10/12/2020 Regarding M-ARCH Schedule for admission.
10/12/2020 Regarding ME M-TECH Engineering Schedule for admission.
10/12/2020 Regarding Direst Second Year B.Pharmacy Schedule for admission.
10/12/2020 Regarding Direst Second Year Engineering Schedule for admission.
09/12/2020 Regarding MBA / MMS Schedule for admission.
09/12/2020 Regarding B. PHARMACY / PHARM. D Schedule for admission.
09/12/2020 Regarding B. ARCH. Schedule for admission.
09/12/2020 Regarding BE, B-TECH Schedule for admission.
09/12/2020 Regarding Merit Cum Means.
07/12/2020 Regarding Compliance of self disclosure deficiencies.
07/12/2020 Regarding the implementation of the centralized admission process for various diploma courses in the academic year 2020-21.
07/12/2020 Regarding Direct Second Year Schedule for admission.
07/12/2020 Regarding Post HSC Schedule for admission.
07/12/2020 Regarding Post SSC Schedule for admission.
04/12/2020 Regarding waiver of examination fees of students.
04/12/2020 Regarding collection of information for publication of operation newsletter.
04/12/2020 Regarding verification of the admission capacity of the course in the institute for the admission process.
02/12/2020 Additional Session: E-verification traning for A.Y. 2020-21.
27/11/2020 Information Brochure_ UG_2020-21.
25/11/2020 Regarding SEBC.
20/11/2020 Update KYC on NSP Portal.
19/11/2020 About Awareness Webinar on 27th November 2020
12/11/2020 About Celebrating Startup Week - 2020
11/11/2020 About Student and Faculty in HEIs (NISP)
11/11/2020 Regarding winter vacation in the academic year 2020-21.
29/10/2020 Regarding E verification of admission 2020-21.
29/10/2020 Regarding Information of CET Examination in Inst.
28/10/2020 Regarding Information of CET Examination in Inst.
28/10/2020 Regarding Meeting on scholarship on 2nd Nov 2020.
28/10/2020 Regarding DBT Application Pendency.
27/10/2020 Regarding AICTE Scholarship Scheme 2020-21.
27/10/2020 About participating in the online training which will be held from 4th to 6th November 2020.
22/10/2020 Regarding Merit Cum Means.
22/10/2020 Regarding Re-verification of admission capacity of courses in the institute.
15/10/2020 Regarding SOP for Institutes.
08/10/2020 About celebrating "Reading Inspiration Day".
07/10/2020 Circular / Important.
07/10/2020 Regarding extension date for implementation of schemes on MahaDBT portal.
30/09/2020 Regarding the implementation of Merit cum Means Scheme.
24/09/2020 Regarding the examination of the application pending on the MAHADBT portal at institute.
22/09/2020 The meeting regarding the action plan for the implementation of NEP 2020.
16/09/2020 Regarding verification of admission capacity of courses in the institute.
14/09/2020 Regarding extension date for implementation of schemes on MahaDBT portal.
14/09/2020 Regarding the organization of final session students summer exam 2020.
14/09/2020 Regarding providing job opportunities to the students of the educational institution with the authority of NHAI.
08/09/2020 Regarding eligibility of women candidates for admission in Mining and Mine Surveying & Mining Engineering Courses.
08/09/2020 Regarding charging of fees during Lockdown/Unlock due to COVID-19.
08/09/2020 Online Application for attestation of Academic Certificates.
08/09/2020 Approval of the Directorate by fulfilling the terms and conditions.
08/09/2020 Regarding the implementation of Merit cum Means Scheme.
04/09/2020 Regarding the activities and revised scheduled dates for Post HSC Diploma Courses.
04/09/2020 Regarding the activities and revised scheduled dates for Post SSC.
03/09/2020 Regarding vacancies for direct second year admission in various technical diploma courses.
02/09/2020 Regarding the change of curriculum of the students after the first year as well as the change of institution.
02/09/2020 Regarding the change of curriculum of the students after the first year as well as the change of institution.
27/08/2020 Appeal for payment of salary to teaching faculty during COVID-19 Pandemic-reg
27/08/2020 Regarding the activities and revised scheduled dates for Direct Second Year Diploma.
27/08/2020 Regarding verifying and updating the information of institutions for centralized admission of technical vocational courses.
27/08/2020 Regarding extension date for implementation of schemes on MahaDBT portal.
25/08/2020 Regarding the activities and revised scheduled dates for Post HSC.
25/08/2020 Regarding the activities and revised scheduled dates for Post SSC.
25/08/2020 Regarding verifying and updating the information of institutions for centralized admission of technical vocational courses for the academic year 2020-21.
21/08/2020 Regarding the celebration of 20th August 2020 and 05th September.
18/08/2020 Regarding rewise date to change of curriculum / shift and institute of engineering, pharmacy.
18/08/2020 Regarding rewise date to change of curriculum / shift and institute of engineering, pharmacy.
12/08/2020 Regarding update the information of institutes for (CAP) centralized admission to technical vocational courses A.Y. 2020-21.
10/08/2020 Class III Transfer order 2020.
10/08/2020 Regarding the change of curriculum / shift and institute of Diploma students in the institute of non-Govt engineering, pharmacy.
08/08/2020 Admission Notification Post HSC Diploma A.Y. 2020-21
08/08/2020 Admission Notification Post SSC Diploma in Engineerin A.Y. 2020-21
07/08/2020 Regardig to be Care taken at the facility center on the ground of Covid 19.
05/08/2020 Appointment of Institutions as Faciliation center for Post HSC Diploma Courses in Pharmacy, SCT, HM for A.Y. 2020-21.
05/08/2020 Appointment of Institutions as Faciliation center for Post SSC Diploma Courses in Engineering for A.Y. 2020-21.
05/08/2020 About Channge of Govt.Diploma courses or institution after I,II,or III year for the A.Y. 2020-21.
04/08/2020 Complaints of students / institutions who have not received the second installment of scholarship.
04/08/2020 Regarding the inclusion of Pharmacy Council of India in New Delhi in the academic year 2020-21.
04/08/2020 About verification of institutions for centralized admission of technical vocational courses for the A.Y. 2020-21.
31/07/2020 Regarding verification of institutions for centralized admission of technical vocational courses for the A.Y. 2020-21.
30/07/2020 About Channge of Diploma courses or institution after I,II,or III year for the A.Y. 2020-21.
30/07/2020 Regarding verification of institutions for centralized admission of technical vocational courses for the A.Y. 2020-21.
29/07/2020 Regarding the change of curriculum / shift and institute of Diploma students in the institute of non-Govt engineering, pharmacy.
29/07/2020 Regarding Change of Institute/Branch for Second / Third / Final year for A.Y. 2020-21
29/07/2020 About Channge of course or institution after I,II,or III year
13/07/2020 Regarding extension of date for implementation of schemes on MahaDBT portal 2019-20
06/07/2020 Regarding Documents required for admission to technical vocational courses in 2020-21
04/03/2020 Regarding Installation of a Sanitary Napkin Vending Machine in all Educational Institution
03/03/2020 Regarding submission of details
03/03/2020 Regarding Application proceedings on Maha DBT Portal 2019-20
02/03/2020 Circular about DBT Portal 2019-20
02/03/2020 About applying a five day week
26/02/2020 About Startup Week 2020
26/02/2020 About presenting information about singing a national anthem
26/02/2020 Regarding celebrating Marathi language glory day
25/02/2020 Regarding the presence of colleges for departmental communication program organized by the State Common Entrance Examination Classroom
24/02/2020 Regarding your Institution's name in Marathi.
17/02/2020 Regarding the singing of the national anthem.
15/02/2020 About MAHADBT 2019-20
13/02/2020 Public notice for the approval process for the Acadamic year 2020-21
12/02/2020 Regarding the students participate in the mega placement drive organized in Amravati Region
11/02/2020 About AICTE Public Notice For Approval Process 2020-21
11/02/2020 Regarding CORONA Virus
11/02/2020 Regarding Maharashtra Energy Development Agency
07/02/2020 Regarding admission approval of the admitted students in the academic year 2019-20
07/02/2020 Regarding payment of admission process fee amount - 2019-20
06/02/2020 Regarding submission information of 33 Koti tree plantation
03/02/2020 SAMMANTRANA-2020
03/02/2020 About Pending Application of MAHADBT
30/01/2020 About Power Sector Skill Council
23/01/2020 Regarding the current status of your Institution's N.B.A.
21/01/2020 Regarding the admitted students in 2019-20
17/01/2020 About MAHADBT Portal 2019-20
16/01/2020 About NSP Portal 2019-20
16/01/2020 About AISHE Portal 2019-20
16/01/2020 About addtional Fee reflect in scholarship on MAHADBT Portal 2019-20
14/01/2020 Regarding NSS Reports and Grants Allocation
02/01/2020 About Fill Bank Details of ARC and FC 2019-20
02/01/2020 Quatation Enquiry Govt. College Of Engineering, Yavatmal
26/12/2019 Regarding approval of bank details which have been changed online on the MAHADBT portal
26/12/2019 About MAHADBT 2019-20
24/12/2019 Regarding Seniority List
21/12/2019 Regarding admission verification on SAFALTA PORTAL 2019-20
18/12/2019 Regarding the process of scrutiny and admission accreditation of students admitted to the vocational course in 2019-20
17/12/2019 About Safalta Portal 2019-20
17/12/2019 About the opportunity for women to research
17/12/2019 Regarding initiating various courses in the field of technical education
16/12/2019 About Dr. Punjabrao Deshmukh Hostel subsistence scheme
16/12/2019 About Faculty Development Programme 2020
09/12/2019 Regarding the information of the students who were damaged by the rain
08/12/2019 About 27 FEB
07/12/2019 Regarding implementatin of the oridance, 2019
05/12/2019 About MAHADBT 2019-20
05/12/2019 About Pension Week 2019-20
05/12/2019 About National Scholarship Portal 2019-20
02/12/2019 Regarding Waiver of Examination Fee
28/11/2019 About Safalta Portal 2019-20
28/11/2019 About Model Curriculam for Diploma Courses in Engineering & Technology
27/11/2019 About 33 Koti Tree Plantation 2019-20
27/11/2019 Regarding Emerging Areas
26/11/2019 Regarding Safalta Portal 2019-20
26/11/2019 Regarding Initiative for Innovative ideas for R&D projects on RE based technologies
25/11/2019 Regarding implementation of scholarship schemes on National Scholarship Portal 2019-20
25/11/2019 About MAHADBT 2019-20
19/11/2019 Regarding implementation of scholarship schemes for minority students 2019-20
18/11/2019 Regarding the skill development program
11/11/2019 Regarding compliance with the rules made under section 23 of the Act 2015
08/11/2019 Regarding Fillup the feedback form 2019-20
08/11/2019 Regarding admission rules and expected reforms in the admission process 2020-21
08/11/2019 Regarding Global BIO India
08/11/2019 Regarding Constitution Day Celebration
08/11/2019 Regarding MAHADBT 2019-20
05/11/2019 Regarding submission of information regarding admission rules and expected reforms in the admission process 2019-20
04/11/2019 Regarding filling feedback form for admission to various diploma courses in academic year 2019-20
31/10/2019 Regarding submission of Merit lists 2019-20
31/10/2019 ABOUT National Scholarship Portal 2019-20
25/10/2019 ABOUT 33 Koti Tree Plantation Information
19/10/2019 ABOUT SEBC APPLICATION ON MAHADBT 2019
19/10/2019 About MAHADBT 2019
15/10/2019 Regarding Maharashtra Non-Granted Private Business Educational Institution Rules
09/10/2019 Temporary Seniority List of Employees dated 01/01/2019
07/10/2019 Regarding SEBC Scholarship 2019-20
05/10/2019 Regarding Diploma students document verification 2019-20
05/10/2019 Regarding cooperation in conducting state level test
01/10/2019 About FIT INDIA
26/09/2019 About AISHE Portal
26/09/2019 Regarding Safalta.com Portal
26/09/2019 Regarding submission of certificates at the time of Merit list inspection
26/09/2019 Regarding (Person with Disability) facilities provided for voting in Lok Sabha Election
25/09/2019 Regarding implementation of the schemes on MAHADBT portal 2019-20
23/09/2019 Regarding verification of candidate's validity certificate 2017-18,2018-19, 2019-20
23/09/2019 About Information on expenditure required for tree planting maintenance in 2019-20
23/09/2019 About Fostering Disability Inclusion in Higher Education and Employment
21/09/2019 Regarding the meeting of the Cabinet committee on 19/09/19
20/09/2019 About Conducting activities of IMC, EAP, MDP, ESDP ect.
19/09/2019 About National Scholarship Portal
19/09/2019 Regarding verify merit list admitted student in Engg/MBA/MMS - 2019-20
19/09/2019 Regarding verify merit list admitted student in Pharmacy - academic year 2019-20
19/09/2019 Regarding cancellation of admission booklet academic year 2017-18
19/09/2019 Regarding MAHADBT Portal 2019-20
11/09/2019 Regarding Institute level Admission Process 2019-20
11/09/2019 Regarding Institute level Admission Process 2019-20
03/09/2019 Regarding Students Attendance for Amravati Startup Business Plan Competition Program 2019
29/08/2019 About National Scholarship Portal 2019-20.
29/08/2019 Regarding the "vigilance" of the Maharashtra State Police.
28/08/2019 Regarding taking action against a candidate
28/08/2019 About 33 Koti tree plantation information upload online on Green army portal
27/08/2019 Regarding submission of report on the case 2018-19
27/08/2019 Regarding the meeting of Cabinet Committee on 19/08/2019
27/08/2019 About Swami Vivekananda Speach
27/08/2019 Extention Cut-Off Date and Uploading Data, Admission 2019-20
27/08/2019 National Scholarship Portal Operational Manual 2019-20
23/08/2019 About Scholarship 2017-18
22/08/2019 About Document verification admitted student in 2018-19
22/08/2019 About MAHADBT Show cause notice, Buldhana District College
21/08/2019 Report submission of academic year 2018-19
21/08/2019 MAHADBT 2019-20 Schedule
20/08/2019 Registration on Business Plan Competition
20/08/2019 Schedule and Activities of Business Plan Competition
16/08/2019 For Disability Student 2019-20
16/08/2019 About National Scholarship Portal 2019-20
13/08/2019 Engg. Institute Reporting date extained 2019-20
13/08/2019 Verify original Document of students admitted in 2018-19
13/08/2019 About Foreign Scholarship 2019-20
08/08/2019 Schedule forMahaDBT 2019-20
05/08/2019 About cast validity quirres 2011-2019
03/08/2019 Regarding NPS for TopClass Education for Students with Disabilities
02/008/2019 Regarding 33 koti Tree Plantation
02/008/2019 Regarding MAHADBT Profike update for NEW Inst.
01/088/2019 Regarding MAHADBT 2018-19
30/07/2019 Regarding Caste Validity
20/07/2019 Regarding Instituted Transfer
17/01/2019 Hon.Director Visit on 19th Jan 2019
17/01/2019 Hon.Director Visit on 19th Jan 2019
16/01/2019 Regarding Approval Process
03/01/2019 collectore meeting on 5th Jan  2019
01/01/2019 Regarding NSQF
31/12/2019 WALK IN INTERVIEW (GOVT. POLYTECHNIC, YAVATMAL)
31/12/2019 MAHADBT ???????? ????? ??????? ??????????????? ???????? ??????? ?????? ???? ????????
28/12/2019 ????? ????????? ????? ???????????????? ???? ??????? ???????????
28/12/2019 AISHE 20180+
27/12/2019 ???????? ???? ????-?? ???? ??????????????? ?????? ???????????????.
27/12/2019 MahaDBT ???????? ?????????????? ?????? ???? ??????? ???????????? ?????? ??????? ????
26/12/2019 QUOTATION - 1) G. P. KHAMGAO    2) G. C. O. PHARMACY, AMRAVATI
21/12/2019 MahaDBT ???????? ?????????????? ?????? ???? ??????? ???????????? ?????? ??????? ????
19/12/2019 ???????? ???? ????-?? ???? ?????? ????????? ??????? ??????? ??????????.
19/12/2019 ??????????? ???? ????????? ????? ????????? ??????? ????.
17/12/2019 ??????? ??????? ???????? ??????? ??????????????.
17/12/2019 ?????? ??????????????? ????? ????. 
17/12/2019 ?????? ??????????????? ????????? ?????????? ?????? ????????.
17/12/2019 ? ???? ????????????? ??????? ????? ?????? ????.